LOJİSTİK

Depolama

Kombinamızda üretimi gerçekleşen karkas etler kendi depomuzda soğuk zincir korunarak muhafazası sağlanır. Depoda ki etlerimiz +4 derecede muhafaza edilmektedir ve maksimum 7-10 gün içerisinde müşterilerimize soğuk hava depolu araçlar ile sevk edilmektedir. Yine uzun süreli muhafaza için depomuzda ki şoklama bölümünde karkas etler -40 derecede şoklanarak dondurulur ve -18 derecede ki şok koruma depolarına alınarak uzun vadeli sevkiyatlar için bekletilir. Şoklu etler 3-6 ay kadar korunabilmektedir. +4 dereceye kadar soğutularak muhafaza edilmesi halinde etlerde mikroorganizmaların üremelerinin durduğu ve etin otoliz dediğimiz olgunlaşmasının gerçekleştiği, et kalitesinin yükseldiği ve lezzetinin en iyi olması temin edilmektedir. Şoklama işlemi ile de ette ki bütün mikroorganizmaların tamamen yok olması sağlanmakta ve ette ki bozulmanın tamamen durdurularak uzun süre muhafazası amaçlanmaktadır. Her iki muhafaza yönteminde de amaç , fiziksel, kimyasal, biyolojik olumsuzlukları bertaraf etmek ve etin kalitesini halk sağlığına uygun hale getirmektir.

 

Sevkiyat

Kesim sonrası soğuk hava deposunda +4 dereceye kadar soğutulan etler, son model teknolojiyle donatılmış -20 dereceye kadar soğutma özelliğine sahip frigo-frik kasalı kurumumuza ait araçlarla kombina sorumlu Veteriner Hekim ile Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Veteriner Hekim raporuyla, besin değerlerini kaybetmeden sevkedilmektedir